Static Caravans

Our static caravan site is exclusively for privately owned units. The location offers superb views of the Dyfi estuary and rolling hills around. You can be assured of a peace and quiet, dark skies at night, and plenty of fresh coastal air.

We do not offer holiday rental on this area of the site, but it is situated close the the touring caravan and camping area – yet with established hedging and fences to give each caravan privacy and space. We are a dog-friendly site (for well-behaved dogs and owners) and we are happy for owners to have BBQs on site. 

The site is situated within the land of our family farm. We are proud to be located within the UNESCO Dyfi Biosphere – the only one in the whole of Wales – which is an area recognised for its natural beauty, strong community spirit, diverse flora and wildlife, and some of the cleanest water, darkest skies and lowest population in Europe.  There's certainly plenty to see and do on your break – take a look at what's in this fabulous local area.

 

Carafanau statig

Mae ein safle carafanau statig wedi ei ddarparu ar gyfer unedau preifat  yn unig ac mae golygfeydd o'r afon Ddyfi a'r bryniau o amgylch. Gallwch sicrhau dyddiau tawel, nosweithiau tywyll heb lygredd golau a digon o awyr iach y mor. 

Nid ydym yn cynnig gwyliau yn y carafanau statig, ond mae'n agos at y maes carafanau teithio a'r maes pebyll, ond eto gyda digon o lwyni a thyfiant i roi preifatrwydd. Mae croeso i ymwelwyr fod a chwn ar dennyn. 

Mae'r safle wedi ei leoli o fewn ein fferm deuluol ac hefyd o fewn Dyfi Biosphere, yr unig un yng Nghymru gyfan. Mae Biosffer Dyfi’n cael ei gydnabod a'i barchu yn rhyngwladol, yn genedlaethol ac yn lleol am amrywiaeth ei harddwch naturiol, ei dreftadaeth a’i fywyd gwyllt, ac am ymdrechion ei bobl i wneud cyfraniad cadarnhaol i fyd mwy cynaliadwy.  Yn sicr mae digon i'w wneud a'i weld yma - edrychwch i weld beth sydd yn yr ardal leol.