Caravans

Our touring caravan and motorhome area features all-season hard-standing pitches, with level ground and easy access. All pitches have electric hook-up points and water hook-up points are available for tourers. We have some seasonal pitches available.

We are a dog-friendly site (for well-behaved dogs and owners) and we are happy for campers to have fires or BBQs on site. 

The modern on-site facilities include a clean and regularly checked toilet block, plenty of hot showers and washing up areas, laundry and freezer facilities and kids play area.

The site is situated within the land of our family farm. We are proud to be located within the UNESCO Dyfi Biosphere – the only one in the whole of Wales – which is an area recognised for its natural beauty, strong community spirit, diverse flora and wildlife, and some of the cleanest water, darkest skies and lowest population in Europe.  There's certainly plenty to see and do on your break – take a look at what's in this fabulous local area.

 

Carafanau

Yn ardal y carafanau teithiol mae'r safleoedd yn rhai aml-dymor gyda llawr caled, gyda phwynt trydan a dwr yn agos, ac mae'r safle'n wastad ac yn hawdd i'w gyrraedd. 

Rydym yn croesawu cwn ar dennyn ac yn hapus i ymwelwyr  gael tan a barbeciw os ydi wedi ei godi oddi ar y ddaear. 

Mae'r cyfleusterau  yn cynnwys bloc toiled glan a modern, digon o gawodydd poeth a man golchi llestri, rhewgell a man chwarae bach i'r plant. 

Mae'r safle wedi ei leoli o fewn ein fferm deuluol ac hefyd o fewn Dyfi Biosphere, yr unig un yng Nghymru gyfan. Mae Biosffer Dyfi’n cael ei gydnabod a'i barchu yn rhyngwladol, yn genedlaethol ac yn lleol am amrywiaeth ei harddwch naturiol, ei dreftadaeth a’i fywyd gwyllt, ac am ymdrechion ei bobl i wneud cyfraniad cadarnhaol i fyd mwy cynaliadwy.  Yn sicr mae digon i'w wneud a'i weld yma - edrychwch i weld beth sydd yn yr ardal leol.

 

 

 

Hardstanding tourer pitch with electric
2m x 6m hardstanding area. Max 6 person.
From £15 per night

Seasonal pitch:(march 1 - November 31) £1,125

Safle llawr caled gyda thrydan
2m x 6m uchafswm 6 person.
£20 y noson

Tymor llawn: (1 Mawrth - Tachwedd 31) £1,125


 

On-site facilities

– Disabled facilities
– Hot showers
– Toilet block
– Parent & baby washroom
– Washing-up area
– Ice pack freezing
– Launderette
– Pick-up from public transport
– BBQs allowed
– Dogs allowed

Cyfleusterau

– Cyfleusterau anabl
– Cawodydd poeth
– Toiledau
– Ystafell ymolchi rhiant a phlentyn
– Man golchi llestri
– Rhewgell i rewi pecynnau rhew
– Peiriant golchi dillad.
– Cludiant cyhoeddus
– Caniatau barbeciw
– Caniatau cwn
– Man chwarae