Glamping

Get cozy in your own canvas bell tent which is situated in an idyllic spot with large trees to provide shelter and shade, yet with an elevated position to give fantastic views over the Dyfi valley and estuary. Inside there is a double bed and futon bed for extra people, with an abundance of throws, blankets and cushions and range of lighting. Full bedding is provided for the double bed. All you need is pop in sleeping bags for the kids. 

There is a fire pit near the deck, and a basket of logs is provided free of charge. You can gather outside around the fire whilst watching the sun go down and toasting marshmallows.

All the basic cooking equipent is provided in the cooking shed, with a double hob and picnic table outside on the deck.
There is no mains electricity in the family, just lanterns and solar lights. Within the glamping area there is a toilet, and a short stroll away is a modern toilet and shower block with plenty of hot water, heaters and electric points.

Please note: cars are not allowed on the glamping field and there is a short walk to get to them up a gravelled track.

The deluxe tent is for two adults only, and follows the same pattern as the family tent, but with extras such as electricity, fluffy dressing gowns, a small heater and a private spot overlooking the Dyfi Estuary.

 

Glampio

Treuliwch amser yn ymlacio mewn pabell gloch foethus sydd wedi ei lleoli mewn llecyn godidog wedi ei amgylchynnu gan goed sy'n darparu cysgod, ond eto gyda golygfeydd gwych draw am yr afon Dyfi. Tu mewn ceir gwely dwbl, a gwely futon ar gyfer alodau ychwanegol o'r teulu, a digonnedd o flancedi, carthenni, clustogau a goleuadau  amrywiol. Darperir dillad ar gyfer y gwely dwbl, ond bydd y plant angen sach gysgu neu ddwfe. 

Ceir man tu allan i gynnau i'ch cadw yn gynnes ar nosweithiau oer, gyda basgedaid o goed yn cael ei darparu am ddim. Gellir eistedd tu allan o gwmpas y lle tan yn gwylio'r haul yn machlud. 

Mae'r holl offer sylafaenol wedi ei ddarparu ar gyfer coginio yn y sied goginio ar y dec. Ceir hob dwbl, a bwrdd picnic i fwynhau nosweithiau hamddenol o flaen y tan. Does dim trydan yn ein pebyll sylfaenol, dim ond lanterni a goleuadau solar. O fewn y cae glampio ceir toiled, ac rydych yn gallu cyrraedd y bloc toiledau a chawodydd modern o fewn ychydig funudau o gerdded. 

Mae’r babell foethus ar gyfer dau oedolyn yn unig, ac yn dilyn yr un patrwm a’r rhai teulu, ond gyda chyffyrddiadau arbennig, megis trydan, ‘dressing gowns’ trwchus, gwresogydd bychan a safle ychydig yn fwy preifat gyda golygfa fendigedig.

Noder: Ni ellir mynd a cheir fyny i'r cae glampio, ac mae’n rhaid cerdded ychydig  i gyrraedd y pebyll.

 

 

standard Bell tent – 5x5m (16ft) with decking
Max. 4 person
£150
(2 nights)

Deluxe bell tent with electricity
Max. 2 adults  
£170 (2 nights)

Pabell gloch sylfaenol – 5x5m gyda dec.
uchafswm 4 person
£150 (2 noson)

Pabell gloch foethus gyda thrydan
Uchafswm 2 oedolyn
£170 (2 noson)