Camping

Our large camping fields have all the space you need for a great family getaway.

With flexible pitching spaces, it's ideal for finding a suitable spot for a bit of quiet and a view, or a group gathering of several tents and families. 

We are a dog-friendly site (for well-behaved dogs and owners) and we are happy for campers to have raised BBQ and fires.. 

The modern on-site facilities include a clean and regularly checked toilet block, plenty of hot showers and washing up areas, laundry and freezer facilities and kids play area.

The site is situated within the land of our family farm. We are proud to be located within the UNESCO Dyfi Biosphere – the only one in the whole of Wales – which is an area recognised for its natural beauty, strong community spirit, diverse flora and wildlife, and some of the cleanest water, darkest skies and lowest population in Europe.  There's certainly plenty to see and do on your break – take a look at what's in this fabulous local area.

 

Gwersylla

Mae ein cae gwersylla eang yn cynnig digon o ofod ar gyfer eich gwyliau gwych efo'r teulu.

Gan eich bod yn gallu dewis eich safle eich hun, mae'n hawdd dewis gofod ar gyfer preifatrwydd a golygfa, neu ar gyfer criw neu deulu. 

Rydym yn croesawu cwn ar dennyn, ac yn hapus i'n ymwelwyr osod barbeciw oddi ar y ddaear.

Mae'r cyfleusterau  yn cynnwys bloc toiled glan a modern, digon o gawodydd poeth a man golchi llestri, rhewgell a man chwarae bach i'r plant. 

Mae'r safle wedi ei leoli o fewn ein fferm deuluol. Rydym yn falch o fod wedi ein lleoli o fewn Dyfi Biosphere, yr unig un yng Nghymru gyfan. Mae Biosffer Dyfi’n cael ei gydnabod a'i barchu yn rhyngwladol, yn genedlaethol ac yn lleol am amrywiaeth ei harddwch naturiol, ei dreftadaeth a’i fywyd gwyllt, ac am ymdrechion ei bobl i wneud cyfraniad cadarnhaol i fyd mwy cynaliadwy.  Yn sicr mae digon i'w wneud a'i weld yma - edrychwch i weld beth sydd yn yr ardal leol.

 

 

Standard pitch with electric option
Max. 2 person – From £10 per night

Large pitch with electric option
Max. 6 person – From £15 per night

Safle sylfaenol gyda opsiwn Trydan
Uchafswm 2 berson - o £10 y noson

Safle Mwy Gyda opsiwn trydan
Uchafswm 6 person - o £15 y noson


 

On-site facilities

– Disabled facilities
– Hot showers
– Toilet block
– Parent & baby washroom
– Washing-up area
– Ice pack freezing
– Launderette
– Pick-up from public transport
– BBQs allowed
– Dogs allowed

Cyfleusterau

– Cyfleusterau anabl
– Cawodydd poeth
– Toiledau
– Ystafell ymolchi rhiant a phlentyn
– Man golchi llestri
– Rhewi pecynnau rhew
– Peiriant golchi dillad.
– Cludiant cyhoeddus
– Caniatau barbeciw
– Caniatau cwn
– Man chwarae