Local Area

This area of mid Wales and south Snowdonia, in the Dyfi Valley, is both undiscovered and full of discovery. It offers a magical mix of wild open countryside and dramatic mountain scenery, to ancient forests and wide open beaches. Even in the height of summer you can easily escape the crowds and find a beautiful spot, with only the birdsong to break the quiet.  

Equally, if getting active is your thing, Snowdonia National Park is one of the top destination in Europe for adrenaline sports, with outstanding mountain biking, walking, climbing, white water sports, zip-wires and even underground trampolining at Bounce Below within easy driving distance. 

Nature plays an important part in life here, and you can be sure to spot plenty on the ground, in the waters and in the skies. The Dyfi Osprey Project and RSPB Ynys Hir are right on our doorstep. There's the opportunity to go dolphin-spotting in Cardigan Bay, and there's fishing, crabbing and plenty of beach based fun to be had a few miles down the road at Aberdovey.  We are proud to be located within the UNESCO Dyfi Biosphere – the only one in the whole of Wales – which is an area recognised for its natural beauty, strong community spirit, diverse flora and wildlife, and some of the cleanest water, darkest skies and lowest population in Europe.

The local town of Machynlleth has all the basics covered if you need to get supplies, with a great range of independent shops, cafés, antiques and more, as well as a popular local market every Wednesday.

 

Local area

Mae'r ardal yma yng Nghanolbarth Cymru yn Ne Eryri, yn cynnig cymysgfa hudol o gefn gwlad a mynyddoedd ysblennydd, a hen fforestydd a thraethau eang. Hyd yn oed yng nghanol yr haf mae posib dianc o'r prysurdeb a darganfod can yr adar mewn llecyn tawel.

Os mai chwilio am antur ym Marc Cenedlaethol Eryri yw'ch nod yn ystod y gwyliau, yna rydych wedi cyrraedd un o brif gyrchfannau yn Ewrop ar gyfer hynny. Cynigir safleoedd beicio mynydd arbennig yma, mynyddoedd i ddringo, llwybrau i'w cerdded, chwaraeon dwr gwyn a hyd yn oed gweithgareddau o dan ddaear yn Bounce Below.

 Mae natur yn chwarae rhan bwysig o fywyd yma yn Nyffryn Dyfi, ac rydych yn sicr o weld digonedd ohono o'ch cwmpas, ar y ddaear, yn y dwr ac yn yr awyr. Ar ein stepen ddrws mae Prosiect y Gweilch ac Ynys Hir. Gellir chwilio am ddolffiniaid yn y dyfroedd ym Mae Ceredigio ac mae pysgota, dal crancod a  hwyl at y traeth ac yn y mor bob amser yn ffefrynnau wrth ymweld ag Aberdyfi. 

Yn nhref hanesyddol Machynlleth gellir crwydro'r siopau annibynnol, siopau hen bethau, ymlacio gyda phaned mewn caffi , neu crwydro'r Farchnad ar Ddydd Mercher sy'n boblogaidd iawn. 

 

 

Nearby facilities & attractions

Beaches
Bird Watching
Cycling & Cycle hire
Mountain biking
Mine Exploring
Golf  
RESTAURANTS, PUBS & BARS
Sailing / windsurfing / Watersports
SHOPS
Surf school
swimming – Indoor & outdoor POOLS
Tennis
Walking – COASTAL, lOW LEVEL & mountains

Cyfleusterau ac atynfeydd cyfagos

Traethau
Gwylio adar
Beiciomynydd
Golff
Syrffio
Nofio - tu mewn ac allan
siopa
chwaraeon dwr
cerdded
tennis


Gallery images © Wales on View